Èeská verze   English version   Deutche version
 »  » USD
der Warenpreis in der Korb:  0,- Kè   das Korbdetail..

EHEIM BIO MECH 1l

EHEIM BIO MECH 1l
Stûck:
der Warenpreis ohne MwSt.: 317,00 Kè
der Warenpreis mit MwSt. (21%): 384,00 Kè

Zusetzen nach den Korb

die Funktionsweise:

Mechanická filtraèní hmota k odfiltrování pevných èástic.
© 2009-2023 MiDa Aquarium - All rights reserved | Powered by: Light-design.cz & Folium.cz
Poèet návštìv: