Èeská verze   English version   Deutche version
 »  » USD
der Warenpreis in der Korb:  0,- Kè   das Korbdetail..

CARTRIDGE FLOW 60 (3 pieces)

CARTRIDGE FLOW 60 (3 pieces)
Stûck:
der Warenpreis ohne MwSt.: 132,00 Kè
der Warenpreis mit MwSt. (21%): 160,00 Kè

Zusetzen nach den Korb

die Funktionsweise:

Filtraèní náhradní patrona s aktivním uhlím pro FLOW 60 filtraèní systém. Obsahuje 3 kusy.
© 2009-2022 MiDa Aquarium - All rights reserved | Powered by: Light-design.cz & Folium.cz
Poèet návštìv: